Από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 έως την ενεργειακή κρίση που απογείωσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παρατηρούμε μιαν έντονη και επαναλαμβανόμενη τάση των αγορών προς την «παράνοια»

Μια τελευταία έκφανση αυτού του συνδρόμου αποτελεί η –φαινομενικά- ανεξήγητη κάθετη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι τα παγκόσμια αποθέματα υποχωρούν κάτω από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Μια απλή ματιά στα δύο γραφήματα των Financial Times που παραθέτουμε, αρκεί για να αντιληφθεί και ο πλέον αδαής το εύρος της διαφοροποίησης που έχει επισυμβεί στην τόσο ευαίσθητη- υπό κανονικές συνθήκες- παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Στο πρώτο αποτυπώνεται η διακύμανση των τιμών του Brent, που θεωρείται το διεθνές benchmark, τους τελευταίους δώδεκα μήνες και στο δεύτερο, η διακύμανση των τιμών από το 2020. Η καταβαράθρωση είναι χαώδης, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας των αλυσιδωτών κρίσεων που επηρεάζουν κατά κόρον την ενέργεια.

(Ετήσια διακύμανση τιμών Brent, 2022-2023. Πηγή: FT. com)

 

(Διακύμανση τιμών Brent, 2020-2023. Πηγή: FT. com)  

Για να έρθουμε στο σήμερα, τα συμβόλαια του Brent για παραδόσεις Ιουνίου κινούνται στο εύρος διακύμανσης μεταξύ 73,00-73,30 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα της αμερικανικής ποικιλίας WTI κινούνται στα όρια των 69,00 δολαρίων ανά βαρέλι.

Πρόκειται για μια εντελώς ακατανόητη συμπεριφορά αποσύνδεσης των αγορών από τη παραδοσιακή λογική που υπαγορεύουν τα θεμελιώδη δεδομένα, όπως αυτά εκφράζονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ αποθεμάτων και τιμών του πετρελαίου.

Κανονικά, τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ και οι τιμές του αργού έχουν μια ισχυρή αντίστροφη σχέση, με τη μείωση των αποθεμάτων να ωθεί τις τιμές ανοδικά και την  αύξησή τους να ωθεί τις τιμές καθοδικά. Παρά ταύτα, η μείωση των αποθεμάτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες δεν κατάφερε να αποτρέψει αυτή τη σοβαρή πτώση των τιμών.

Οι αναλυτές επιχειρούν, σε αυτό το εντελώς ασταθές και δυσεξήγητο περιβάλλον  να ερμηνεύσουν τις τάσεις Στην Standard Chartered, για παράδειγμα θεωρούν πως αυτές οι διαταραχές τείνουν να είναι προσωρινές και να συμβαίνουν σε περιόδους όπου οι τιμές καθοδηγούνται από ορισμένα άλλα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς πετρελαίου, όπως είναι οι προσδοκίες που γεννώνται, οι ευρύτερη κατάσταση στις αγορές ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές ροές. Στην προκειμένη περίπτωση, η πρόσφατη αισιοδοξία σχετικά με τις περικοπές της παραγωγής του ΟPEC+ δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τις ανησυχίες για τη ζήτηση, που συνδέονται με ένα εξασθενημένο οικονομικό περιβάλλον και την επιθετική προσέγγιση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο θέμ των επιτοκίων, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε ένα εύρος τιμών. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές ότι οι ρωσικές αποστολές αργού παραμένουν ευάλωτες στις έντονες διακυμάνσεις

Οι αναλυτές υποστηρίζουν, ακόμη, ότι οι χαμηλές επενδύσεις, η αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την επέκταση των μελλοντικών προμηθειών και το υψηλό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου θα συνεχίσουν, να στηρίζουν το φαινόμενο της κυκλικότητας των υψηλών τιμών του πετρελαίου, που από επενδυτικής άποψης αποτελεί λόγο μαζικών κερδοσκοπικών τάσεων στις αγορές εμπορευμάτων     

Ωστόσο, οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν ότι οι πρόσθετες περικοπές στην παραγωγή του ΟPEC+ θα έχουν αφανίσει έως τον προσεχή Νοέμβριο, το πλεόνασμα που είχε δημιουργηθεί στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, στο τέλος του περασμένου έτους είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα μεγάλο πλεόνασμα πετρελαίου, το οποίο μεταφέρθηκε στο α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Οι αναλυτές εκτιμούν τώρα, ότι τα υφιστάμενα αποθέματα πετρελαίου είναι κατά 200 εκατομμύρια βαρέλια υψηλότερα από ό,τι στην αρχή του 2022 και κατά 268 εκατομμύρια βαρέλια υψηλότερα από ό,τι τον Ιούνιο εκείνου του έτους.