Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Απριλίου και 30 Απριλίου 2023 ανήλθε στα €113,37/MWh,

δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,91% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €209,08/MWh και στα €0,18/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (28/4) φτάνοντας τα €133,24/MWh.          

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αυξημένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ (+39%) αλλά και η πτώση στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού της ελληνικής αγοράς. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο, παραμένοντας κάτω από τις 0,8 TWh (787 GWh). Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 850 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (63 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 49 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 46%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 342 GWh, σημειώνοντας άνοδο 39% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 21 GWh (+22% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 200 GWh καλύπτοντας το 27% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 35 GWh κάλυψε το 5% της ζήτησης ηλεκτρισμού.