Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Georgia, Romania Mull Black Sea Undersea Power Cable to Supply CEE Europe

https://www.neglobal.eu/georgia-romania-mull-black-sea-energy-submarine-cable-to-cee-europe/

*Co-founder / Director of Energy & Climate Policy and Security at NE Global Media

Διαβάστε ακόμα