Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και η διασυνδεσιμότητα των υποδομών παραμένουν βασικοί παράγοντες για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο, αναφέρει σε νέα έκθεση η Fitch Ratings. Η έκθεση, με τίτλο «Τα χειρότερα σχετικά με την κρίση φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουν περάσει» τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, λόγω ενός συνδυασμού άφθονων ροών LNG και ήπιου καιρού

Η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου στην ΕΕ μείωσαν την ευρωπαϊκή ζήτηση πάνω από 10% το 2022, επαληθεύοντας τις προσδοκίες της Fitch, η οποία προβλέπει ότι η ζήτηση θα μειωθεί περαιτέρω το 2023, ανερχόμενη συνολικά στο 15% σε σχέση με το 2021. Πάντως, ο βαθμός μείωσης της ζήτησης λόγω των αυξημένων τιμών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα, όπως σημειώνεται.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Fitch, το LNG ήταν και θα συνεχίσει να είναι μια βασική εναλλακτική πηγή φυσικού αερίου σε αντικατάσταση των μειωμένων ροών μέσω των ρωσικών αγωγών.

Ο διεθνής οίκος, στην ανάλυσή του, εξακολουθεί να υποθέτει μηδενικές ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2023, ενώ προβλέπει ότι οι παγκόσμιες αγορές LNG θα παραμείνουν σφιχτές φέτος, τάση που θα ενισχυθεί από την αυξημένη ζήτηση από την Κίνα μετά την άρση της πολιτικής της για μηδενικά κρούσματα Covid. Ωστόσο, η Fitch πιστεύει ότι επαρκής όγκος LNG θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμος για την Ευρώπη, αν και σε τιμές που αντικατοπτρίζουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό με τους Ασιάτες αγοραστές.

Έτσι, στην έκθεσή της εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου θα είναι πολύ ασταθείς και θα εξακολουθούν να είναι υψηλές σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα ομαλοποιηθούν με βιώσιμο τρόπο μόνο από το 2025, όταν θα τεθούν σε λειτουργία οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις LNG και διασυνδέσεις στην Ευρώπη.