Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα, που αποτελεί ένα σημαντικό βαρόμετρο της οικονομικής δραστηριότητας, διατήρησε σταθερή αύξηση το 2022, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,6% περίπου στα 8,64 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 2022, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας της Κίνας.

 

Η ενεργειακή κατανάλωση στον πρωτογενή βιομηχανικό τομέα κατέγραψε ετήσια αύξηση 10,4% το 2022.

Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στον δευτερογενή και στον τριτογενή βιομηχανικό τομέα αυξήθηκε κατά 1,2% και κατά 4,4% αντίστοιχα.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά κατέγραψε μία ετήσια αύξηση 13,8% κατά την ίδια χρονική περίοδο.