Πολύ πιθανή θεωρούν κύκλοι της αγοράς την είσοδο της μετοχής της Motor Oil στην προσεχή αναθεώρηση του MSCI

Η σχετική ανακοίνωση, όπως έχει προαναγγελθεί, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου, με περίοδο αναφοράς το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, και αναμένεται να συμπεριλάβει και την δυναμική ελληνική εταιρεία. Οι οκτώ εταιρείες του Standard Index διαμορφώνουν τον δείκτη, ο οποίος έχει Ρ/Ε με 6,9 φορές τα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, και μερισματική απόδοση 2,7%, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες των αναδυόμενων αγορών παρουσιάζουν Ρ/Ε 10,2 φορές και μερισματική απόδοση 3,6%.