Την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του κλάδου των ΑΠΕ στην Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE), θυγατρική της Motor Oil, ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις 14.12.2022 υλοποιήθηκε η συναλλαγή για τη μεταβίβαση από την εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS A.E. (ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS), θυγατρικής της MORE κατά 75%, και στην οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 25%. 

Το συνολικό τίμημα για τη μεταβίβαση του ποσοστού 75% στην ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS ανήλθε σε 671,5 εκατ. ευρώ (equity value).