Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε

στα €335,48/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 40,96% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €523,62/MWh και στα -€0,01/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (2/12) φτάνοντας τα €381,34/MWh.         

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αύξηση της ζήτησης, η μειωμένη παραγωγή των ΑΠΕ, η μεγάλη πτώση των καθαρών εισαγωγών και η αύξηση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου στα επίπεδα των €140/MWh, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 0,9 TWh (939 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 337 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.068 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (129 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 34 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 27%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 240 GWh (χαμηλό 13 εβδομάδων), σημειώνοντας πτώση 34% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 34 GWh (+19% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 496 GWh (υψηλό 14 εβδομάδων) καλύπτοντας το 55% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 113 GWh κάλυψε το 13% της ζήτησης ηλεκτρισμού.