Ενέργεια: Ποιοι Τομείς Είναι οι Πιο «Σπάταλοι» στην ΕΕ – Η Εξάρτηση Από Ορυκτά Καύσιμα

Ενέργεια: Ποιοι Τομείς Είναι οι Πιο «Σπάταλοι» στην ΕΕ – Η Εξάρτηση Από Ορυκτά Καύσιμα
energia.gr
Παρ, 2 Δεκεμβρίου 2022 - 17:51

Ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην ΕΕ με ποσοστό 26% ήταν το 2020 ο κλάδος της βιομηχανίας, μετά τις μεταφορές και τα νοικοκυριά

Αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία από τις μορφές ενέργειας, η ηλεκτρική και το φυσικό αέριο αποτελούν τα 2/3 της τελικής κατανάλωσης στον βιομηχανικό τομέα με ποσοστά 33% και 32% αντίστοιχα.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα, μαζί με το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου αντιστοιχούν σε 10% το καθένα, ακολουθούμενα από τα στερεά ορυκτά καύσιμα και την θερμική ενέργεια, και τα δύο με μερίδιο 6% στο μείγμα. Τα μη ανανεώσιμα απόβλητα αντιπροσώπευαν περίπου το 2%.

Εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα

Η κατανομή ανά ενεργειακό προϊόν δείχνει επίσης την εξάρτηση του κλάδου από τα ορυκτά καύσιμα.

Το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, τα στερεά ορυκτά καύσιμα και τα μη ανανεώσιμα απόβλητα μαζί αντιστοιχούσαν άμεσα πάνω από το ήμισυ (σχεδόν 51%) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη βιομηχανία το 2020.

Το 2022, η REPowerEU προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την ισχυρή εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα στον κλάδο της ΕΕ, με την εισαγωγή μέτρων που απαιτούν μετασχηματισμό των βιομηχανικών διεργασιών για την αντικατάσταση του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και του άνθρακα με ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο χωρίς ορυκτά.

Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές

Στον βιομηχανικό τομέα, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στην ΕΕ το 2020 ήταν η «χημική και πετροχημική βιομηχανία» με 22% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη βιομηχανία, τα «μη μεταλλικά ορυκτά βιομηχανία» με 14% και τη «βιομηχανία χαρτιού, χαρτοπολτού και εκτύπωσης» με ποσοστό  14%.

Ο μόνος άλλος τομέας που κατανάλωνε περισσότερο από το 10% του συνόλου ήταν η «βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού» με 12%.

Η χημική και πετροχημική βιομηχανία εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο.

Η παραγωγή χημικών προϊόντων χρησιμοποίησε 630 PJ (34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας για αυτόν τον τομέα) φυσικού αερίου το 2020 και η παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων κατανάλωσε 52 PJ (41% της συνολικής τελικής ενέργειας κατανάλωση για τον συγκεκριμένο τομέα).

Η ηλεκτρική ενέργεια ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό ενεργειακό προϊόν και για τους δύο τομείς το 2020.

(από ot.gr)