Πράσινο φως έλαβε το τελικό τίμημα για την απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των ομίλων Ελλάκτωρ και Βαρδινογιάννη για την απόκτηση από τον δεύτερο της δραστηριότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του πρώτου και τη δημιουργία νέας εταιρείας.

Το τελικό τίμημα της συναλλαγής, που έλαβε χθες το πράσινο φως από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, σε όρους enterprise value, οριστικοποιήθηκε σε 994,1 εκατ. και στη νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί η Ελλάκτωρ θα έχει ποσοστό 25% και ο Όμιλος Βαρδινογιάννη (Motor Oil) 75%.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Motor Oil γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας), που αγγίζει τα 800 MW σε εν λειτουργία έργα και συνολικά 2,3 GW χαρτοφυλάκιο υπό κατασκευή και προς ανάπτυξη.

Η Ελλάκτωρ, από την πλευρά της, ολοκληρώνει την επαναγορά του ομολόγου των 670 εκατ. (επιτόκιο 6,37%), έχοντας λάβει ένα δάνειο «γέφυρα» 500 εκατ. ευρώ και αναμένονται με ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις της.

Τα έργα του Ομίλου Ελλάκτωρ σε λειτουργία στον κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι συνολικά 26 και αντιστοιχούν σε 493,35 MW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Πιο συγκεκριμένα είναι τα ακόλουθα:

*** 24 αιολικά πάρκα, τα οποία εντοπίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και αντιστοιχούν σε 486,40 MW εγκατεστημένης ισχύος.

*** Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) συνολικής ισχύος 4,95 MW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στη θέση «Στόμια - Ρέμα Σμιξιώτικο», στον Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

*** Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Λεκάνα συνολικής ισχύος 2,00 MW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στη θέση «Λεκάνα» του Δήμου Άργους - Μυκηνών, στον Νομό Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα σε διάφορα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκονται 1.505,40 ΜW έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο αιολικά πάρκα, αλλά και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υδροηλεκτρικά έργα και σταθμούς αποθήκευσης.

Η Ελλάκτωρ εισήλθε στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το 2001. Το 2021 ο κύκλος εργασιών του κλάδου ήταν 105,7 εκατ. και τα EBITDA 84,4 εκατ. ευρώ.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")