Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 Νοεμβρίου και 27 Νοεμβρίου 2022 ανήλθε στα €238/MWh, δηλαδή    

αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 2,19% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €367,00/MWh και στα €44,70/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (24/11) φτάνοντας τα €294,46/MWh.         

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μικρή ανάκαμψη της ζήτησης που μας υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι του χειμώνα, αλλά και η σταθεροποίηση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου πάνω από τα €120/MWh, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι οποίες περιορίστηκαν από τη δυναμική παρουσία των μονάδων ΑΠΕ.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε κάτω από τις 0,9 TWh (882 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 151 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 981 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (99 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 51,5 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 43%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 360 GWh, σημειώνοντας αύξηση 3% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 28,5 GWh (+74% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 293 GWh καλύπτοντας το 35% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 78 GWh κάλυψε το 9% της ζήτησης ηλεκτρισμού.