Με βάση τις τοπικές ανάγκες τα αιολικά στις Κυκλάδες. Τι προβλέπεται για την Μήλο

Με βάση τις τοπικές ανάγκες τα αιολικά στις Κυκλάδες. Τι προβλέπεται για την Μήλο
της Μάχης Τράτσα
Παρ, 25 Νοεμβρίου 2022 - 14:30

Αυστηρές απαγορεύσεις για τη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις Κυκλάδες προτείνει η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Νότιο Αιγαίο, ορίζοντας τεράστιες ζώνες αποκλεισμών, αλλά και αυστηρά κριτήρια για την ανάπτυξή τους στις υπόλοιπες. Αλλά και στις περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκα-τάστασή τους, η επιλογή των έργων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μελέτες φέρουσας ικανότητας, οι οποίες θα περιγράφουν τις τοπικές ανάγκες για ενεργειακή αυτάρκεια. Με άλλα λόγια, δεν θα επιτρέπονται μεγάλα έργα ΑΠΕ που θα μπορούσαν να τροφοδοτούν το ηλεκτρικό σύστημα της υπόλοιπης χώρας

Αυστηρές απαγορεύσεις για τη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις Κυκλάδες προτείνει η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Νότιο Αιγαίο, ορίζοντας τεράστιες ζώνες αποκλεισμών, αλλά και αυστηρά κριτήρια για την ανάπτυξή τους στις υπόλοιπες. Αλλά και στις περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκα-τάστασή τους, η επιλογή των έργων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μελέτες φέρουσας ικανότητας, οι οποίες θα περιγράφουν τις τοπικές ανάγκες για ενεργειακή αυτάρκεια. Με άλλα λόγια, δεν θα επιτρέπονται μεγάλα έργα ΑΠΕ που θα μπορούσαν να τροφοδοτούν το ηλεκτρικό σύστημα της υπόλοιπης χώρας.

Κατευθύνσεις

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ήδη έχουν ολοκληρωθεί επτά από τις 23) δίνουν τις κατευθύνσεις για την πολυαναμενόμενη αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των ΑΠΕ που θα διασφαλίσει την επενδυτική ασφάλεια των έργων.

Διαβούλευση

Ειδικότερα, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έως τις 16 Δεκεμβρίου, «εξορίζει» τις ΑΠΕ από τις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και Προστασίας της Φύσης (ΖΑΠΦ και ΖΠΦ). Στις υπόλοιπες ζώνες η μελέτη προτείνει να επιτρέπονται, αλλά υπό προϋποθέσεις, ως εξής:

1. Βόρειες Κυκλάδες (Ανδρος, Τήνος, Σύρος, Γυάρος, Ρήνεια και νησίδες Μυκόνου): Στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) επιτρέπονται μόνο φωτοβολταϊκά, με όρους που θα εξειδικεύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη μελέτες φέρουσας ικανότητας που θα περιγράφουν τις τοπικές ανάγκες για ενεργειακή αυτάρκεια.
Τα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ, εξαιρούνται έως το τέλος της ζωής τους.

2. Δυτικές Κυκλάδες (Σίφνος, Σέριφος, Κύθνος και Κέα): Θα επιτρέπεται η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ στις ΖΔΟΕ αλλά με όρους για τις τοπικές ανάγκες ενεργειακής αυτάρκειας. Οσο για τις ΖΒΔΠ, στις παρόδιες εκτάσεις της περιοχής Νόχτας Σερίφου θα χωροθετούνται μόνο φωτοβολταϊκά. Στις αγροτικές και οικιστικές εκτάσεις των νήσων Σερίφου και Κέας και στις αγροτικές εκτάσεις της Κύθνου θα επιτρέπονται έργα ΑΠΕ, έπειτα από μελέτες φέρουσας ικανότητας βάσει των τοπικών αναγκών. Στις ευρύτερες περιοχές οικισμών της Σερίφου απαγορεύονται οι ΑΠΕ. Τα υφιστάμενα έργα στην ΚΕΑ διατηρούνται.

3. Νότιες Κυκλάδες (Μήλος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Αντίμηλος): Στις ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις Μήλου, εντός ΖΔΟΕ, όπως και στις αγροτικές εκτάσεις της Κιμώλου και της Μήλου, εντός ΖΒΔΦΠ, θα επιτρέπονται μόνο φωτοβολταϊκά και γεωθερμία με όρους που θα εξειδικεύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης, βάσει της φέρουσας ικανότητας. Το Αιολικό Πάρκο Κουτσουνάραχη Μήλου που διαθέτει άδεια λειτουργίας παραμένει. Πράσινο φως παίρνουν οι ΑΠΕ και στα όρη Αγριλωπός και Βαθιά Λαγγάδα Σίφνου.

 

(από "ΤΟ ΒΗΜΑ")