Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση εντυπωσιακών αποτελεσμάτων εννεαμήνου (EBITDA 1,39 δισ. ευρώ, κύκλος εργασιών άνω των 12 δισ. ευρώ), με «αιχμή του δόρατος» τον κλάδο διύλισης (και τη συναστρία των υψηλών περιθωρίων και διεθνών τιμών πετρελαίου καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου-ευρώ), ο όμιλος της Motor Oil αποκαλύπτει σήμερα το απόγευμα τη στρατηγική του για την ενεργειακή μετάβαση και τους στόχους του 2030

Κίνηση που έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συμφωνίας για την εξαγορά του κλάδου ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (που εδραιώνει την πρωταγωνιστική θέση του ομίλου και στην πράσινη ενέργεια) και την «αναβάθμιση» της θυγατρικής MORE, που θα βρεθεί όπως όλα δείχνουν στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του ομίλου.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του ομίλου θα δημοσιοποιηθεί επ’ αφορμή της παρουσίασης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου στους αναλυτές και θα σηματοδοτεί το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Μotor Oil, καθώς συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής. «Προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας θέτοντας την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο» δήλωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πέτρος Τζαννετάκης και το επιχειρησιακό σχέδιο που θα παρουσιαστεί θα κινείται πάνω σε αυτούς τους άξονες.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Motor Oil, τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 321,34 εκατ. ευρώ, έχοντας υπερτριπλασιαστεί σε ετήσια βάση. Την ίδια περίοδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4,76 δισ. ευρώ (από 2,98 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2021), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 405,2 εκατ. ευρώ.

Για ολόκληρο το εννεάμηνο, ο όμιλος εμφάνιζε τζίρο ύψους 12,66 δισ. ευρώ από 7,1 δισ. ευρώ πέρυσι, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ (στο 1,007 δισ. ευρώ) από 205,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021.

Οι επενδύσεις του ομίλου κατά την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν στα 304 εκατ. ευρώ. Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα 1,42 δισ. ευρώ -ελαφρά μειωμένο σε ετήσια βάση-, οι λειτουργικές ταμειακές ροές στα 389 εκατ. ευρώ (έναντι 135 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021) και τα επενδεδυμένα κεφάλαια στα 3,5 δισ. ευρώ (από 2,6 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

H μερίδα του λέοντος των προσαρμοσμένων EBITDA εννεαμήνου προήλθε από τον κλάδο διύλισης, η συνεισφορά του οποίου ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Ο κλάδος εμπορίας καυσίμων εισέφερε κέρδη 111 εκατ. ευρώ και ο κλάδος Ενέργειας και Φυσικού Αερίου (που περιλαμβάνει και τις ΑΠΕ) εμφάνισε συνολικά κέρδη 60 εκατ. ευρώ (από 31 έναν χρόνο πριν), εκ των οποίων τα 40 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στη MORE που τριπλασίασε την κερδοφορία της σε ετήσια βάση. Η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του ομίλου -χωρίς να συνυπολογίζεται το χαρτοφυλάκιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ- είναι της τάξης των 279 MW. Η έμφαση που δίνει η Motor Oil στην ηλεκτροκίνηση αποτυπώνεται στην εντυπωσιακή αύξηση των δημόσιων σημείων φόρτισης σε 400 στο τέλος Σεπτεμβρίου από μόλις 35 έναν χρόνο πριν.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού ευρώ 0,40 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2022. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 θα γίνει αύριο, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")