Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 2022 ανήλθε στα €171,25/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 8,67% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης

εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €460,38/MWh και στα €80,88/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (2/11) φτάνοντας τα €209,87MWh.         

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, με τη ζήτηση να παραμένει αμετάβλητη, τις χαμηλές τιμές των spot αγορών φυσικού αερίου να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα και τις ΑΠΕ να ασκούν περιορισμένες ανοδικές πιέσεις λόγω μείωσης της παραγωγής τους, οι τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά σε επίπεδο εβδομάδας.  

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε κάτω από τις 0,9 TWh (824 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 23 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 898 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (74 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 41 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 36%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 286 GWh, σημειώνοντας πτώση 16% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 21 GWh (-22% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 254 GWh καλύπτοντας το 32% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 62 GWh κάλυψε το 8% της ζήτησης ηλεκτρισμού.