Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε πτώση το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας μέχρι στιγμής τη χαμηλότερη εβδομαδιαία τιμή για το τρέχον έτος, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Οκτωβρίου και 30 Οκτωβρίου 2022 ανήλθε στα €157,58/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 31,46% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €557,15/MWh και στα €30,53/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (24/10) φτάνοντας τα €234,07/MWh.         

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της ζήτησης, σε συνδυασμό με την αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά και τις αρκετά χαμηλές τιμές spot φυσικού αερίου στα ευρωπαϊκά hubs, άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.  

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε κάτω από τις 0,9 TWh (820 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση κατά 137 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 916 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (96 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 49 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 44%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 341 GWh, σημειώνοντας πτώση 12,5% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 27 GWh (-0,5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 241 GWh καλύπτοντας το 31% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 75 GWh κάλυψε το 10% της ζήτησης ηλεκτρισμού.