Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Σεπτεμβρίου και 25 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στα €385,65/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση 

κατά 7,63% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €609,99/MWh και στα €212,03/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (23/9) φτάνοντας τα €409,26/MWh. 

      

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της θερμοκρασίας έφερε σημαντική μείωση στη ζήτηση ηλεκτρισμού, η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών στο ελληνικό σύστημα, άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού έπεσε κάτω από τις 0,9 TWh (875 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση κατά 417 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 930 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (55 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 37 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 32%.  Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 258 GWh, σημειώνοντας πτώση 12% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 35 GWh (-16% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 281 GWh καλύπτοντας το 35% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 78 GWh κάλυψε το 10% της ζήτησης ηλεκτρισμού, καταγράφοντας χαμηλό 16 εβδομάδων.