Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στα €437,20/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 24,09% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ

να διαμορφώνονται στα €701/MWh και στα €157,58/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (6/9) φτάνοντας τα €505,69/MWh.         

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση και την ενισχυμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, άσκησαν ισχυρές καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε κάτω από τη 1 TWh (949 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση κατά 305 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.057 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (108 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 52 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 42%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 366 GWh, σημειώνοντας άνοδο 64% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 45 GWh (-27% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 334 GWh καλύπτοντας το 38% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 97 GWh κάλυψε το 11% της ζήτησης ηλεκτρισμού, καταγράφοντας χαμηλό 12 εβδομάδων.