Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Αυγούστου και 28 Αυγούστου 2022 ανήλθε στα €485,66/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 20,48% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €794,95/MWh και στα €151,43/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (23/8) φτάνοντας τα €616,38/MWh.        

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εκτόξευση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου πάνω από τα 300 €/MWh σε συνδυασμό με την αρκετά περιορισμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, άσκησαν ισχυρές ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τη 1 TWh (969 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση κατά 408 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.101 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (131 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 29 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 20%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 200 GWh, σημειώνοντας αφενός πτώση 20% σε επίπεδο εβδομάδας, αφετέρου χαμηλό 95 εβδομάδων. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 63 GWh (-17% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 529 GWh καλύπτοντας το 53% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 200 GWh κάλυψε το 20% της ζήτησης ηλεκτρισμού.