Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου, που, ιδίως στην Ευρώπη, εκτοξεύει το κόστος του ηλεκτρισμού, πυροδοτεί ξανά το ενδιαφέρον για τον γαιάνθρακα. Μάλιστα, η Γερμανία, η οποία καταργεί σταδιακά την πυρηνική ενέργεια και στρέφεται δυναμικά προς τις ΑΠΕ, είχε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην κατανάλωση γαιάνθρακα το 2021 ανάμεσα στις δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο. Ωστόσο,, γενικότερα η απότομη αύξηση της χρήσης γαιάνθρακα οφείλεται κυρίωςσε χώρες εκτός ΟΟΣΑ

Έτσι, η κατανάλωση γαιάνθρακα παρουσίασε μεγάλη άνοδο το 2021, κατά 6,3%, μετά από μία μακρά περίοδο συνεχούς μείωσης  λόγω των «πράσινων» πολιτικών σε διεθνές επίπεδο, αλλά και της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που προκάλεσαν το 2020 τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το oilprice.com, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, το 2020 σημειώθηκε πτώση ρεκόρ 4,2% στην παγκόσμια κατανάλωση γαιάνθρακα. Στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ, η κατανάλωση άνθρακα μειώθηκε το 2020 κατά 15,2%. Ωστόσο, ήδη πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, το 2021, όπως και με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, υπήρξε ισχυρή ανάκαμψη στην κατανάλωση γαιάνθρακα, η οποία αυξήθηκε κατά 6,3%.

Η κατανάλωση γαιάνθρακα σε χώρες εκτός του ΟΟΣΑ έφτασε σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, ενώ η παγκόσμια κατανάλωση σχεδόν έφτασε το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειωθεί το 2014. Οι χώρες εκτός ΟΟΣΑ καταναλώνουν πλέον το 81,5% του γαιάνθρακα παγκοσμίως, ενώ έξι από τις δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση άνθρακα στον κόσμο προέρχονται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η βιομηχανία γαιάνθρακα έχει δει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση να μειώνονται σταθερά εδώ και 15 χρόνια, ενώ η κατανάλωση του εν λόγω καυσίμου στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αντικαταστάθηκε από το φθηνότερο φυσικό αέριο και τις ΑΠΕ, τα οποία έχουν πολύ χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Ωστόσο, και εκεί αυτή η πτωτική τάση αντεστράφη το 2021, οπότε παρατηρήθηκε άνοδος τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση άνθρακα.