Παρά την μικρή πτώση που παρατηρήθηκε στην Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP) στην ηλεκτρική ενέργεια την περασμένη εβδομάδα (32η) στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, (ΕΧΕ) με αυτή να διαμορφώνεται στα € 373,63/MWh, καταγράφοντας μικρή μόνο πτώση από την προ-προηγούμενη εβδομάδα (31η) όπου είχε φθάσει τα € 375,67 /MWh, αυτή παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Να σημειώσουμε ότι το σημερινό επίπεδο τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδόν έξι (6) φορές επάνω από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι

Η υποχώρηση της θερμοκρασίας το τελευταίο δεκαήμερο περιόρισε μεν την ζήτηση ηλεκτρισμού στην Ελληνική αγορά ασκώντας καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ΕΧΕ, όμως αυτές περιορίστηκαν από την εκ νέου αύξηση των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου όπως αυτές διαμορφώνονται στο TTF της Ολλανδίας που αποτελεί το benchmark για τις τιμές στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Χαρακτηριστικά εχθές η τιμή για το μηνιαίου συμβολαίου στο ΤTF έσπασε κάθε ρεκόρ σε ενδοημερήσια διαπραγμάτευση φθάνοντας τα € 249,99/MWh, με τις τιμές να έχουν κυριολεκτικά διπλασιαστεί μέσα σε δυο μόνο μήνες. Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανόδου των τιμών καθότι υπάρχει πρόβλημα με την πλήρωση πολλών υπόγειων δεξαμενών σε Αυστρία, Ιταλία και Γερμανία καθώς η Gazprom έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις εξαγωγές προς την Ευρώπη ενώ οι εισερχόμενες ποσότητες LNG δεν αρκούν για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τις 1,1 TWh (1.074 GWh) ενώ το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση 611 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο ΕΧΕ διαμορφώθηκε στις 1.246 GWh λαμβάνοντας υπ´ όψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του Ελληνικού συστήματος (171 GWh). Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 56 GWh, είδαν την συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 37% με την εβδομαδιαία παραγωγή τους να προσεγγίζει τις 395 GWh, σημειώνοντας πτώση 6 % σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7 % της ζήτησης εγχέοντας στο Σύστημα 78GWh (-1% σε σχέση με την εβδομάδα 31).

Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (€/MWh)  - Εβδομάδα 32, 08/08 - 14/08 (πηγή: Εβδομαδιαία Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΕΝΕ)

Παράλληλα, οι μονάδες αερίου σημείωσαν εβδομαδιαία παραγωγή 456 GWh καλύπτοντας το 42% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 146 GWh κάλυψε το 14 % της ζήτησης ηλεκτρισμού. Οι δε καθαρές εισαγωγές για τη εβδομάδα 32 έφθασαν τις 72.572 MWh που αντιστοιχεί στο 6,7 % της συνολικής ζήτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τους στόχους και τις προσπάθειες της ΔΕΗ, υπάρχει εγγενής αδυναμία για αύξηση της παραγωγής αφού το ποσοστό κάλυψης της ζήτησης σε εβδομαδιαία βάση κινείται στο ακριβώς ίδιο επίπεδο με τον μήνα Ιούλιο, ενώ εμφανίζεται οριακά αυξημένη η συνεισφορά του φυσικού αερίου κατά 1 %, δηλ. στο 42%. Η προσπάθεια που καταβάλει τώρα η ΔΕΗ για διπλασιασμό της λιγνιτικής παραγωγής, και άρα μεγαλύτερη χρήση της λιγνιτοπαραγωγής στο ηλεκτρικό μείγμα, αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων αφού η πλήρης αντιστροφή της τάσης απολιγνιτοποίησης και η εγκατάλειψη του σχετικού προγράμματος αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, εγχείρημα.

Εβδομαδιαίο Μίγμα Καυσίμου - Εβδομάδα 32, 08/08 - 14/08 (πηγή: Εβδομαδιαία Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΕΝΕ)