Με τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών στη χώρα και την επιβράδυνση που κατέγραψαν το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι αντίστοιχες των αιολικών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το β' εξάμηνο η συνολική ισχύς των πρώτων να ξεπεράσει αυτή των δεύτερων. Συγκεκριμένα σύμφωνα

 με τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ, το φετινό Μάιο η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στη χώρα μας αυξήθηκε στα 9.300 MW, από 8.500 MW στις αρχές του έτους.

Από αυτά, τα 4.294 MW είναι αιολικά, τα  4.173 MW φωτοβολταϊκά, 371 MW είναι φωτοβολταϊκά σε στέγες, τα 246 MW είναι μικρά υδροηλεκτρικά, τα 99 MW βιοαέριο-βιομάζα και τέλος 118 MW είναι ΣΗΘΥΑ.

Τον Μάιο εγκαταστάθηκαν 207,4 MW νέων ΑΠΕ και η κατανομή της νέας διείσδυσης είναι 153,2 MW για τα Φ/Β, 51,8 ΜW για τα Αιολικά, 0,7 MW για τη Βιομάζα και 1,7 MW για τους ΜΥΗΣ. Για το 2022 η υπόθεση διείσδυσης του ΔΑΠΕΕΠ προβλέπει εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 1.900 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 910 MW για τα Αιολικά, 950 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 15 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Σύμφωνα πάντως με την ΕΛΕΤΑΕΝ, στο τέλος Ιουνίου 2022 ήταν υπό κατασκευή πάνω από 650 MW νέων αιολικών πάρκων, η πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο εντός των επόμενων 12 μηνών.