ΔΕΗ: Δέσμευση στο Science Based Targets initiative (SBTi) για τον Περιορισμό Αύξησης της Θερμοκρασίας Μέχρι 1,5°C

ΔΕΗ: Δέσμευση στο Science Based Targets initiative (SBTi)  για τον Περιορισμό Αύξησης της Θερμοκρασίας Μέχρι 1,5°C
energia.gr
Πεμ, 4 Αυγούστου 2022 - 13:36

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών που συνδέονται με την κλιματική κρίση. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, βρίσκεται από το 2019 σε μια διαδικασία μετασχηματισμού σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ενέργειας.

Η ΔΕΗ ανταποκρίθηκε πρόσφατα στην πρόκληση του Science Based Targets initiative για τον καθορισμό  βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων  στόχων μείωσης  των εκπομπών βάσει του Προτύπου Net-Zero (καθαρών μηδενικών εκπομπών) του Science Based Targets initiative (SBTi), σύμφωνα τον ρυθμό και στην κλίμακα που απαιτεί η κλιματική επιστήμη.

Σκοπός της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι η ΔΕΗ:

  • να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της εκστρατείας Business Ambition for 1,5°C - της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης ομάδας εταιρειών στον κόσμο, που ευθυγραμμίζονται με αυτό τον στόχο συμβάλλοντας στην μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το ήμισυ για το 2030 σε σχέση με το 2020,
  • να θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους (5-10 έτη) και στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040.

Η ΔΕΗ  στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης  συμμετέχει πλέον στο SBTi, στο UN Global Compact   και στη συμμαχία We Mean Business, ενώ συμμετέχει και στην εκστρατεία  Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.