Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα συνεχόμενη άνοδο το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό

διάστημα μεταξύ 25 Ιουλίου και 31 Ιουλίου 2022 ανήλθε στα €393,66/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 17,31% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €686,25/MWh και στα €87,38/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (27/7) φτάνοντας τα €473,93/MWh.        

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτόξευσαν τη ζήτηση ηλεκτρισμού, η οποία σε συνδυασμό με τη μειωμένη συνεισφορά των μονάδων ΑΠΕ και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τις 1,25 TWh (1.249 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 466 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.427 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (177 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 50 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 28%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 350 GWh, σημειώνοντας πτώση 20% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 94 GWh (+12% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), σημειώνοντας υψηλό 27 εβδομάδων.

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 594 GWh καλύπτοντας το 47% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 230 GWh (υψηλό 130 εβδομάδων) κάλυψε το 18% της ζήτησης ηλεκτρισμού.