Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα συνεχόμενη άνοδο το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Ιουλίου και 24 Ιουλίου 2022 ανήλθε στα €335,58/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 2,58% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €641,92/MWh και στα €173,72/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (22/7) φτάνοντας τα €426,92/MWh.        

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η άφιξη του καύσωνα προκάλεσε αύξηση 10% στην εγχώρια ζήτηση, η οποία σε συνδυασμό με τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των μονάδων ΑΠΕ να τις περιορίσουν.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τις 1,2 TWh (1.172 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 655 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.378 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (206 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 63 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 35%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 440 GWh, σημειώνοντας άνοδο 10% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 84 GWh (+22% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 550 GWh καλύπτοντας το 44% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 176 GWh κάλυψε το 14% της ζήτησης ηλεκτρισμού.