Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11 Ιουλίου και 17 Ιουλίου 2022 ανήλθε στα €327,14/MWh, δηλαδή αυξημένη 

σε ποσοστιαία βάση κατά 3,91% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €509,00/MWh και στα €160,24/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (11/7) φτάνοντας τα €374,85/MWh.        

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά την πτώση της ζήτησης, η ανησυχία για τυχόν διακοπή στην τροφοδοσία φυσικού αερίου της Ευρώπης από πλευράς Ρωσίας διατήρησε για μια ακόμη εβδομάδα τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας ιδιαίτερα εξαγωγικό το ελληνικό σύστημα. Ανοδικές πιέσεις ασκήθηκαν στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, παρά τη μειωμένη ζήτηση ηλεκτρισμού και την υψηλή παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τις 1,1 TWh (1.061 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση κατά 493 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.259 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (198 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 57 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 36%.

Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 398 GWh, σημειώνοντας πτώση 5% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 69 GWh (-8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 519 GWh καλύπτοντας το 47% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 117 GWh κάλυψε το 11% της ζήτησης ηλεκτρισμού.