Ράλι 9% κατέγραψε ο τίτλος της Electricite de France (EDF) αμέσως μετά την είδηση ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει περισσότερα από 8 δισ. ευρώ για να εθνικοποιήσει την εταιρεία. 

Το Παρίσι θέλει να ανακτήσει για λογαριασμό του γαλλικού Δημοσίου την υπεχρεωμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας, προκειμένου να συγκρατήσει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών αλλά και αποδυόμενο σε τεράστιες επενδύσεις προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας.

Το κόστος αγοράς του 16% των μετοχών που η κυβέρνηση δεν κατέχει ήδη, συν τυχόν εκκρεμή μετατρέψιμα ομόλογα, μπορεί να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε το Reuters.

Η μετοχή της EDF σημείωσε ενδοσυνεδριακό άλμα μέχρι και 9,4% στο χρηματιστήριο αξιών της γαλλικής πρωτεύοσας.

Η ατομική παραγωγή της EDF αντιπροσώπευε το 69% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας το 2021, αλλά πρόκειται να πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες φέτος και δεν θα ανακάμψει πλήρως το 2023. Αυτό οφείλεται σε ελέγχους και επισκευές σε μικρές ρωγμές σε βασικούς σωλήνες σε δώδεκα αντιδραστήρες, σε συνδυασμό με τακτική συντήρηση και διακοπή ανεφοδιασμού σε άλλες μονάδες.

Η πτώση στην αξιοπιστία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της EDF είναι ένα αυξανόμενο πολιτικό ζήτημα καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς μειώνονται οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου.