Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα συνεχόμενη σημαντική άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 27 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2022 ανήλθε στα €318,74

ανά MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 15,73% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €470,90/MWh και στα €160,52/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (28/6) φτάνοντας τα €364,54/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, που παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης, δημιούργησαν ανοδικές πιέσεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, οδηγώντας την εβδομαδιαία τιμή του ελληνικού συστήματος σε ιστορικό ρεκόρ.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τις 1,2 TWh (1.198 GWh), ενώ το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 455 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.385 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (187 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 60 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 34%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 421 GWh, σημειώνοντας άνοδο 28% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 77 GWh (+17% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 542 GWh καλύπτοντας το 44% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 199 GWh κάλυψε το 16% της ζήτησης ηλεκτρισμού, καταγράφοντας υψηλό 16 εβδομάδων.