Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε σημαντική άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Ιουνίου και 26 Ιουνίου 2022 ανήλθε στα €275,41/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 32,30% από

 τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €433,00/MWh και στα €163,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (23/6) φτάνοντας τα €313,87/MWh.       

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, η άνοδος της ζήτησης λόγω της ζέστης αλλά και η πτώση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μίγμα, οδηγώντας την εβδομαδιαία τιμή του ελληνικού συστήματος σε υψηλό 15 εβδομάδων.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε πάνω από 1,1 TWh (1.121 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 808 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.266 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (145 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 47 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 29%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 329 GWh, σημειώνοντας πτώση 22% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 66 GWh (+13% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 557 GWh καλύπτοντας το 49% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 175 GWh κάλυψε το 16% της ζήτησης ηλεκτρισμού, καταγράφοντας υψηλό 14 εβδομάδων.