Η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις – από τις επιπτώσεις μιας πανδημίας, και την κλιματική κρίση, μέχρι τις αναταραχές ενός πολέμου και τους συνακόλουθους γεωπολιτικούς κινδύνους, την πλήρη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και μια ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση. Η αντιμετώπιση τέτοιων σύνθετων ζητημάτων απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων, πολιτικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών, προκειμένου να βρεθούν συνεργατικές λύσεις. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι επενδυτές καλούν τις επιχειρήσεις να πρωτοστατήσουν με ουσιαστικές, μετρήσιμες και διαφανείς δράσεις

Το Trust Barometer 2022 του Edelman μας είπε ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατατάσσουν τις επιχειρήσεις ως τον πιο αξιόπιστο οργανισμό στην κοινωνία. Ωστόσο, ζητούν από τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ζητήματα. Και οι επιχειρήσεις το αντιλαμβάνονται. Οπως αποκάλυψε η πρόσφατη Εκθεση Βιωσιμότητας CxO της Deloitte, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αισθάνονται πίεση από τους stakeholders τους να αναλάβουν δράση για την κλιματική κρίση.

Η ανάληψη ενός ηγετικού ρόλου και η μέτρηση της προόδου με βάση τα κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) που έθεσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι πλέον μονόδρομος για τη σωστή επιχειρηματικότητα. Οπως κατέστησε σαφές η πανδημία, οι επιχειρήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο εάν ευδοκιμήσει η κοινωνία.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την αναφορά της προόδου σχετικά με τους δείκτες ESG, στην ενσωμάτωση των μετρήσεων για ESG στη βασική επιχειρηματική στρατηγική. Σ’ αυτή την εξέλιξη έχουν οδηγήσει οι εκκλήσεις της κοινότητας των επενδυτών για διαφανείς, συγκρίσιμες πληροφορίες. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παίρνουν επίσης θέση, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η οποία πρότεινε έναν κανόνα που απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες να αποκαλύπτουν τον βαθμό αδυναμίας επίτευξης των κλιματικών τους στόχων.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι εταιρείες να έχουν μια αυθεντική ιστορία να πουν για το τι κάνουν και την κοινωνική αξία που δημιουργούν. Η επιτακτική ανάγκη είναι να αναλάβουμε δράση που να είναι ουσιαστική, μετρήσιμη, διαφανής και στενά συνδεδεμένη με τον σκοπό του οργανισμού. Αν εστιάσουμε σε μετρήσιμους στόχους ESG, αυτό θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα και σε κερδοφορία.

Μαζί με τις άλλες μεγάλες εταιρείες του κλάδου, η Deloitte συνεργάστηκε με το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για να προσδιορίσει τις υπάρχουσες μεθόδους μέτρησης ESG και να δώσει στις επιχειρήσεις ένα κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση του αντικτύπου τους. Ετσι, εντοπίσαμε 21 κρίσιμους δείκτες ESG ως προς τους οποίους μπορούν να αναφέρονται οι εταιρείες, ανεξάρτητα από τον κλάδο τους. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις οργανωμένες σε τέσσερις πυλώνες: άνθρωποι, πλανήτης, ευημερία και αρχές διακυβέρνησης.

Καθώς οι εταιρείες δρουν βάσει του σκοπού τους, οι ηγέτες που δεσμεύονται για ενέργειες που είναι μετρήσιμες και διαφανείς προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους stakeholders τους. Ως o κορυφαίος οργανισμός επαγγελματικών υπηρεσιών με βαθιά τεχνογνωσία στον έλεγχο, γνωρίζουμε ότι μόνο ό,τι μετριέται γίνεται.

Οσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των οργανισμών που υιοθετούν και αναφέρουν τα πρότυπα ESG, τόσο πιο γρήγορα ο κόσμος μπορεί να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Και οι επιχειρήσεις έχουν μια ευκαιρία να μας οδηγήσουν σε έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο.

(από tovima.gr)