Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε μικρή άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Ιουνίου και 19 Ιουνίου 2022 ανήλθε στα €208,17/MWh

δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,70% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €354,94/MWh και στα €59,31/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (17/6) φτάνοντας τα €235,71/MWh.      

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά την πτώση της ζήτησης και την αυξημένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ που άσκησαν καθοδικές πιέσεις, οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ενισχύθηκαν, καθώς οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου πήραν την ανιούσα με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των καθαρών εισαγωγών του ελληνικού συστήματος.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε κάτω από 1 TWh (986 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση κατά 176 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.062 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (76 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 60 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 45%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ της τάξεως των 421 GWh κατέγραψε υψηλό 11 εβδομάδων, σημειώνοντας άνοδο 34% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 58 GWh (-12% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 329 GWh καλύπτοντας το 35% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 91 GWh κάλυψε το 10% της ζήτησης ηλεκτρισμού.