Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 2022 ανήλθε στα €204,70/MWh, δηλαδή μειωμένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 3,95% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €292,65/MWh και στα €20,23/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (6/6) φτάνοντας τα €239,55/MWh.      

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι αυξημένες εισαγωγές από τα βόρεια σύνορα αλλά και η αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής (επιστροφή από συντηρήσεις) άσκησε καθοδικές πιέσεις στις τιμές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε πάνω από 1 TWh (1.015 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση κατά 132 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.039 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (24 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 45 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 32%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 313 GWh, σημειώνοντας πτώση 21% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 66 GWh (-4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 352 GWh καλύπτοντας το 36% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 80 GWh κάλυψε το 8% της ζήτησης ηλεκτρισμού.