Ελαφρά αποκλιμάκωση κατέγραψε το μερίδιο της ΔΕΗ στην Χαμηλή Τάση τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του έτους το μερίδιο της Επιχείρησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στο 63,96% τον Φεβρουάριο, από 64,42% τον Μάρτιο και 64,10% τον Ιανουάριο

Ωστόσο, η ΔΕΗ ενίσχυσε την πελατεία της από τα 5,02 εκατ. μετρητές τον Δεκέμβριο του 2021, στους 5.06 εκατ. μετρητές στο τρίμηνο που έληξε τον περασμένο Μάρτιο, οι ιδιώτες πάροχοι αντιπροσώπευαν, συνολικά, 1,61 εκατ. μετρητές. Όσον αφορά στα μερίδια των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρισμού, η Μυτιληναίος ηγείται με ποσοστό της τάξης του 6,89% και ακολουθούν οι Ηρών (6,33%), Elpedison (5,89%), NRG (4,20%), WATT and VOLT (2,27%), Φυσικό Αέριο (2,01%), VOLTERA (1,95%), ΖΕΝΙΘ (1,90%) και VOLTON (1,51%).

Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ η Χαμηλή Τάση αντιπροσώπευσε το 66,88% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η Μέση Τάση το 18,77% και η Υψηλή το 14,35%. Είναι σημντικό να τονιστεί ότι η ΔΕΗ κατέχει μερίδιο 91,6% στην Υψηλή Τάση και 65,4% στη Χαμηλή Τάση, ενώ το μερίδιό της στη Μέση Τάση ανερχόταν σε 40,2%.

Όσον αφορά στη ζήτηση, τα τελευταία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ έδειξαν ότι τον Μάρτιο υπήρξε αύξηση της τάξης του 11,01%, στις 4.680 GWh, με την συνολική παραγωγή να αυξάνεται κατά το σημαντικό 29,38% τον ίδιο μήνα, έναντι του αμέσως προηγούμενου.

Την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είχε για άλλη μια φορά το φυσικό αέριο με 43,5%, για να ακολουθήσουν οι ΑΠΕ του συστήματος με 21,3% και οι ΑΠΕ του δικτύου με 13,9%. Ακόμη, η λιγνιτική παραγωγή ανήλθε σε 672 GWh, και αντιπροσώπευσε το 14,1% του συνολικού μείγματος, ενώ για το α’ τρίμηνο το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής διαμόρφωσε το φυσικό αέριο (37,3%, οι ΑΠΕ (33,5%) ο λιγνίτης (11,6%) τα υδροηλεκτρικά (8,9%) και οι διασυνδέσεις (8,5%).

Χαρακτηριστικό των αλλαγών που προέκυψαν το προηγούμενο μήνα είναι το γεγονός ότι μειώθηκαν οι εισαγωγές κατά 36,66%, με παράλληλη αύξηση των εξαγωγών κατά 570 GWh (ποσοσταία αύξηση 139,59%!)

Όσον αφορά στα μερίδια ηλεκτροπαραγωγής ανά εταιρεία, η ΔΕΗ αντιπροσώπευσε το 59,06%, με την Μεγαλόπολη να εισφέρει το 3,87% και η Μελίτη το 2,23%. Ακολούθησαν οι Elpedison (11,12%), Μυτιληναίος (9,84%), Ήρων ΙΙ (7,86%) και Κόρινθος Power (5,9%).