Οι ανησυχίες του ενεργειακού τομέα της ΕΕ οδηγούν την αδυναμία των τιμών των μετοχών του ευρωπαϊκού κλάδου ενέργειας και στη μετοχή της ΔΕΗ, εξηγεί η Axia

Η χρηματιστηριακή συνεχίζει να προσδοκά ότι οι θετικές εξελίξεις από τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό της εταιρείας θα προσδώσουν αξία στους επενδυτές μελλοντικά και προτείνει «αγορά» στον τίτλο της ΔEΗ στα τρέχοντα επίπεδα, με τιμή-στόχο στα 15,1 ευρώ, ο οποίος δίνει περιθώριο ανόδου πάνω από 75% από τα τρέχοντα επίπεδα. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρεία κατά το 2021 έχει βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της δομή, αντλώντας περισσότερα από 4 δισ. ευρώ σε μετρητά.

Ο δείκτης EUROSTOXXX Utilities υποχωρεί κατά 5% φέτος και εταιρείες όπως η Enel και η Iberdrola σημειώνουν πτώση κατά 10% την ίδια περίοδο, ενώ η EDP και η EDF υποχωρούν κατά 14%-17%. Οι ανησυχίες των επενδυτών σε αυτό το περιβάλλον επηρεάζουν την τιμή της μετοχής της ΔEΗ, η οποία υποχωρεί κατά 10% φέτος και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 8,45 ευρώ, 6,1% κάτω από τα πρόσφατα επίπεδα αύξησης κεφαλαίου.

Η Axia επαναλαμβάνει την άποψή της ότι η ΔEΗ έχει την ικανότητα να διανύσει αυτή την ευμετάβλητη περίοδο χωρίς καμία ουσιαστική επίπτωση στα κέρδη της για το 2021-2022. Η αποτίμηση της μετοχής θα πρέπει σταδιακά να αντικατοπτρίζει τη μετατροπή της εταιρείας σε μια σύγχρονη εταιρεία κοινής ωφέλειας, την υποκείμενη αποτίμηση του ενεργητικού της και τη θέση της σε κεφαλαιοποίηση των τάσεων ενεργειακής μετάβασης». Για τους λόγους αυτούς, επαναλαμβάνουμε τη σύσταση αγοράς για τη ΔEΗ.

Παρά την πρόσφατη αδυναμία στον κλάδο, η ΔEΗ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τους ομοτίμους της, με EV/EBITDA 2022 στο 6,0x έναντι 10,0x για τις ολοκληρωμένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Ενώ η παράταση και η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί, με τις γεωπολιτικές ανησυχίες να προσθέτουν περαιτέρω σε αυτή την αβεβαιότητα, θεωρούμε την πρόσφατη αδυναμία της τιμής της μετοχής ως μια εξαιρετική ευκαιρία για τους πιο μακροπρόθεσμους αγοραστές να αρχίσουν να δημιουργούν έκθεση στη μετοχή σε πολύ ελκυστικό σημείο εισόδου.

(από euro2day.gr)