Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε σημαντική μείωση το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας χαμηλό 13 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 27 Δεκεμβρίου 2021 και 2 Ιανουαρίου 2022 ανήλθε στα €156,09/MWh, δηλαδή μειωμένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 46,33% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €263,19/MWh και στα €9,70/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (29/12), φτάνοντας τα €195,28/MWh.            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της ζήτησης, λόγω τόσο των εορτών όσο και των υψηλών θερμοκρασιών, η υψηλή παραγωγή ΑΠΕ αλλά και νερών και η σημαντική υποχώρηση στο κόστος φυσικού αερίου, άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τη 1 TWh (1.001 GWh), με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει μείωση κατά 900 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.105 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (103 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 50 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 37%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 349 GWh, σημειώνοντας αύξηση 28%.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 20% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 194 GWh (+5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 270 GWh (χαμηλό 44 εβδομάδων), καλύπτοντας το 29% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 81 GWh, κάλυψε το 9% της ζήτησης ηλεκτρισμού.