Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει επενδύσει 25 εκατομμύρια ευρώ στο επταετές ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπογραμμίζοντας, στην ίδια ανακοίνωση, ότι πρόκειται για το πρώτο ομόλογο που συνδέεται με την αειφορία το οποίο εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που άντλησε για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της βιομηχανίας και του real estate, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων και μελλοντικών χρεών και τη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Τα έσοδα από τη συμμετοχή της EBRD θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς αναχρηματοδότησης και κεφαλαίου κίνησης, ανέφερε η τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνει στόχο απόδοσης αειφορίας, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία να μειώσει την ένταση των εκπομπών CO2 κατά 25% έως το τέλος του 2025 σε σύγκριση με το 2021. Η μη επίτευξη αυτού του στόχου θα οδηγήσει σε αύξηση 0,20% το κουπόνι της.

Επιπλέον, η EBRD τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μακροχρόνιος συνεργάτης της, ο οποίος, μάλιστα, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας της Ελλάδας και θα συμμετάσχει σε διάφορες παραχωρήσεις και διαγωνισμούς συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αναμένεται να καταλήξουν σε σημαντικές επενδύσεις. Επιπλέον, πέρυσι, η Τράπεζα επένδυσε 57,5 εκατ. ευρώ στην έκδοση επταετούς ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το 2019, η Τράπεζα επένδυσε €18 εκατ. στο «πράσινο» ομόλογο €150 εκατ. που εκδόθηκε από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ το 2018, επένδυσε €15 εκατ. στην έκδοση ομολόγου €120 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Εξάλλου, μέχρι σήμερα, η EBRD έχει επενδύσει περίπου 5,1 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 85 έργα σε εταιρικούς, χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς και τομείς της ελληνικής οικονομίας και σε έργα υποδομών.