Ιδιαίτερα επιτυχής κρίνεται η δημόσια προσφορά για το πρώτο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ρήτρα αειφορίας, η οποία λήγει σήμερα το απόγευμα, καθώς υπερκαλύφθηκε κατά τουλάχιστον δύο φορές. Το ομόλογο έχει εύρος απόδοσης 2,30% με 2,70%, και «πέναλτι» σε περίπτωση μη επίτευξης στόχων αειφορίας, προσαύξηση επιτοκίου κατά 0,20%. Το ανεκτέλεστο έργων του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπολογίζεται στα 4,5 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο του ανεκτέλεστου των υπόλοιπων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας. Υψηλές είναι και οι αποδόσεις του στον τομέα των παραχωρήσεων καθώς και σε αυτό των ενεργειακών έργων

Το συνολικό του χαρτοφυλάκιο αναμένεται να προσφέρει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, με έργα όπως το Αεροδρόμιο Καστελίου, η Εγνατία Οδός ή το Καζίνο στο Ελληνικό να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ο όμιλος δεν δείχνει να επηρεάζεται από την αρνητική συγκυρία πληθωρισμού, αυξημένου κόστους πρώτων υλών και ενέργειας, αλλά και διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, στηριζόμενος στην απόδοση των παραχωρήσεων και των ΑΠΕ, ενώ διατηρεί σε ισχύ όλα τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων, όπως προσφάτως ενημέρωσε στο πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι, βάσει της ρήτρας αειφορίας του νέου ομολόγου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο όμιλος θα πρέπει να αυξήσει μέσα σε μία τετραετία τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του σε ΑΠΕ στα 3.000 MW, από 1.300 MW που είναι σήμερα, μέσα από ένα επενδυτικό πλάνο της τάξεως των 2 δισ. ευρώ.