Σε έμμεση επιβεβαίωση ηλεκτρονικού δημοσιεύματος περί εν εξελίξει διαγωνισμού με στόχο την την πώληση της θυγατρικής εταιρείας προμήθειας ηλεκτρισμού Volterra προχώρησε η εταιρεία Avax, με ανακοίνωσή της

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι κατόπιν ερωτήματος της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου αναφορικά με την θυγατρική εταιρεία "Volterra AE", και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΒΑΞ ΑΕ (η "Εταιρεία") διευκρινίζει τα εξής:

Σύμφωνα με την πάγια πολιτική της, η Εταιρεία εξετάζει πάντοτε κάθε δυνατή επιλογή, ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς και την ευρύτερη στρατηγική της, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της.