Υψους 300 εκατ. ευρώ θα είναι το νέο ομόλογο που σχεδιάζει να εκδώσει εντός του Δεκεμβρίου ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το νέο ομόλογο αναμένεται να χρηματοδοτήσει κυρίως την ανάγκη σε ίδια κεφάλαια, που προκύπτουν από τις νέες συμβάσεις παραχώρησης που θα υπογράψει τους επόμενους μήνες ο όμιλος, όπως για παράδειγμα η Εγνατία Οδός

Η προηγούμενη ομολογιακή έκδοση του ομίλου είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2020 και ήταν 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση κυρίως των έργων στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης. Τότε η απόδοση είχε διαμορφωθεί σε 2,75%, με την εταιρεία να συγκεντρώνει προσφορές συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Με βάση πρόσφατη ανάλυση του ομίλου, για τη διετία 2022-2023 θα απαιτηθούν ίδια κεφάλαια συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος. Εξ αυτών, 200 εκατ. ευρώ αφορούν το 2022 και 350 εκατ. ευρώ το 2023. Τα κεφάλαια αυτά αφορούν έργα, όπως η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό και η ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου στην Κομοτηνή.

Πρόκειται για έργα τα οποία θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα στον όμιλο. Ειδικότερα, από το 2025 και μετά, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευαστική περίοδος αρκετών έργων, όπως για παράδειγμα το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης, ή η επένδυση του 1 δισ. ευρώ στο Ελληνικό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα είναι σε θέση να αυτοχρηματοδοτεί το μελλοντικό της επενδυτικό πρόγραμμα, ενδεχομένως και χωρίς να απαιτούνται νέες ομολογιακές εκδόσεις. Με βάση τις προβλέψεις της διοίκησης, τα ετήσια έσοδα του ομίλου (με τη μορφή ελεύθερων ταμειακών ροών) θα ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ από το 2025 και μετά.

Συγκεκριμένα, κεφάλαια της τάξεως των 115-145 εκατ. ευρώ ετησίως αναμένονται από τα έσοδα του κλάδου των ΑΠΕ, 95-115 εκατ. ευρώ από τα έσοδα εκμετάλλευσης των έργων παραχώρησης, 35-45 εκατ. ευρώ από τον κλάδο θερμικής ενέργειας και 25-35 εκατ. ευρώ από τον κατασκευαστικό τομέα. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί, το 35%-45% των ροών αυτών αναμένεται να χρηματοδοτούν τις ανάγκες σε ίδια κεφάλαια για νέες επενδύσεις, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 8%-12% θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή του εταιρικού δανεισμού. Τα υπόλοιπα αναμένεται να αξιοποιούνται είτε για την ανταμοιβή προς τους μετόχους είτε για επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων – ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση.

Μαζί με τις επενδύσεις αυτές, αλλά και το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο που προβλέπει –μεταξύ άλλων– έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας και τη νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ο όμιλος προωθεί ή συμμετέχει σε επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η ισχυροποίηση με τα νέα αυτά έργα δίνει τη δυνατότητα διεκδίκησης με αξιώσεις και των νέων έργων υποδομής που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα.

Με την επικείμενη υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αλλά και το έργο στο Ελληνικό, ο όμιλος θα «προικίσει» και το κατασκευαστικό του αντικείμενο κατά το ποσό των 2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 1 δισ. ευρώ αναμένεται από το καζίνο στο Ελληνικό και επιπλέον 1 δισ. ευρώ από τα έργα που προβλέπονται στην Εγνατία Οδό. Ετσι, θα διαμορφωθεί πέριξ των 4,5 δισ. ευρώ, που είναι και το υψηλότερο διαχρονικά.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")