Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 θα υλοποιηθεί

η έναρξη διαπραγμάτευσης των 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (ISIN:GRS434003000), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρίας.