Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 θα επιχειρηθεί να «τρέξει» η διαδικασία αναχρηματοδότησης του διεθνούς ομολόγου των 660 εκατ. ευρώ του ομίλου Ελλάκτωρ

Ο σχεδιασμός της διοίκησης συνεχίζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αν και προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί αν θα επιχειρηθεί η έκδοση ομολόγου με συμμετοχή θεσμικών επενδυτών ή αν θα συναφθεί κάποιο ομολογιακό δάνειο. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι να αντληθούν κεφάλαια της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ, με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η μερική αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου, το οποίο λήγει στο τέλος του 2024 κι έχει εκδοθεί με το «επαχθές» επιτόκιο του 6,37%. Στόχος είναι η αποπληρωμή να γίνει με ένα χρηματοπιστωτικό κόστος της τάξεως του 3,5%-3,8%.

Επιδιώκεται να αντληθούν 200 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση παλαιότερου διεθνούς τίτλου.

Η κίνηση αυτή γίνεται κυρίως για να αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί που υπάρχουν και που απαιτούν τη συναίνεση των ομολογιούχων για κινήσεις χρηματοδότησης τομέων του ομίλου Ελλάκτωρ, που απαιτούν κεφάλαια για να λειτουργήσουν. Οπως φάνηκε καθόλη τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, η αδυναμία του ομίλου να χρηματοδοτήσει όσο χρειαζόταν τον τομέα της κατασκευής –π.χ. με τα έσοδα από τις παραχωρήσεις ή τις ΑΠΕ (που αποτελούν μέρος των διασφαλίσεων που έχουν δοθεί προς τους ομολογιούχους), παρά μόνον μέσω αύξησης κεφαλαίου– αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη, που λίγο έλειψε να οδηγήσει την Ακτωρ στη χρεοκοπία. Σε ετήσια βάση υπάρχει βέβαια η πρόβλεψη για την παροχή κάποιων κεφαλαίων ως χρηματοδότηση θυγατρικών, όπως η Ακτωρ, ωστόσο σε συγκυρίες όπως η φετινή ενδέχεται αυτά να μην επαρκούν. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η κίνηση τακτικής της διοίκησης να μεταφέρει την αρμοδιότητα της αύξησης κεφαλαίου στο διοικητικό συμβούλιο, κάτι που επιτρεπόταν και στο παρελθόν, αλλά είχε προσωρινά καταργηθεί ως δυνατότητα.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους όρους της έκδοσης που έγινε στο τέλος του 2019, το χρονικό «παράθυρο» για τη μερική αποπληρωμή ομολογιών ανοίγει κατά τα μέσα Δεκεμβρίου. Σε πρόσφατη έκθεσή της η Ambrosia Capital εκτιμούσε ότι τυχόν αναχρηματοδότηση του διεθνούς ομολόγου θα αποτελέσει δύσκολο εγχείρημα εντός του 2021, με δεδομένο ότι η πρόωρη αποπληρωμή του δεν είναι εφικτή πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου και αυτό μάλιστα μόνο εφόσον οι ομολογιούχοι αποζημιωθούν με premium στο επίπεδο των 103,1 μονάδων βάσης.

Ως εκ τούτου, η στόχευση πλέον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2022, όταν εκτιμάται ότι οι συνθήκες τόσο στις αγορές όσο κι εντός του ίδιου του ομίλου Ελλάκτωρ θα έχουν αρχίσει να καταγράφουν βελτίωση. Το «κλειδί» θα είναι να ολοκληρωθεί η ανάταξη της Ακτωρ, ώστε να σταματήσει να συμπαρασύρει προς τα κάτω το σύνολο του ομίλου, καθώς πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν οι θετικές επιδόσεις των τομέων των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και των παραχωρήσεων δεν στάθηκαν ικανές να αντισταθμίσουν τις ζημίες του τομέα των κατασκευών, διατηρώντας έτσι το σύνολο του ομίλου σε τροχιά ζημιών. Αν η διοίκηση κατορθώσει να πείσει με απτά αποτελέσματα είτε τις τράπεζες είτε τις αγορές ότι ο τομέας των κατασκευών έχει σταματήσει να αποτελεί «βαρίδι» για τον όμιλο συνολικά, τότε θα πολλαπλασιαστούν και οι πιθανότητες ευόδωσης του σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη μερική αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")