Τον πρώτο διαγωνισμό για το σημαντικό έργο κατασκευής αγωγού αερίου για τη Δυτική Μακεδονία που αφορά την προμήθεια των σωλήνων προκήρυξε ο ΔΕΣΦΑ. Ο διαγωνισμός για τον αγωγό που αποτελεί βασικό πυλώνα για την αναπτυξιακή μετεξέλιξη της περιοχής, έχει προϋπολογισμό 41,4 εκατ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν και θα γίνει η αποσφράγισή τους για την ανακήρυξη του αναδόχου. Όρος για τη συμμετοχή στη διαδικασία είναι η προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων τόσο στην κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων υψηλής πίεσης για αγωγούς φυσικού αερίου όσο και η παραγωγή σωλήνων για αέριο υδρογόνο

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ, που έχει εντάξει το έργο στο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ (ΔΠΑ 2021-2030), μαζί με άλλα 47, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 540 εκατ. ευρώ, επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της υιοθέτησης του υδρογόνου και του βιομεθανίου, μέσω της συμμετοχής του σε πλήθος εγχώριων και διεθνών σχετικών πρωτοβουλιών. Με τη συμμετοχή του στο έργο «White Dragon», το οποίο προγραμματίζεται με επίκεντρο την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ο ΔΕΣΦΑ επενδύει στο δίκτυό του, προκειμένου αυτό να καταστεί 100% έτοιμο για τη μεταφορά και αποθήκευση υδρογόνου και ενδεχομένως άλλων ανανεώσιμων αερίων στο μέλλον, με την ανάλογη προετοιμασία και προσαρμογή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΔΕΣΦΑ ετοιμάζει το έδαφος ώστε να γίνουν οι σχετικές προετοιμασίες μέχρι να ληφθεί η Τελική Επενδυτική Απόφαση, κάτι που αναμένεται να συμβεί τον Δεκέμβριο.

Στόχος είναι εφόσον το έργο «προκριθεί» να ξεκινήσουν τα έργα στις αρχές του 2022. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη υποβληθεί ο φάκελος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του αγωγού. Ο αγωγός, μήκους 122 χλμ., θα ξεκινά από το υφιστάμενο βαλβιδοστάσιο του ΔΕΣΦΑ στα Τρίκαλα Ημαθίας και θα φέρει το φυσικό αέριο στην Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη, το Αμύνταιο, τη Βέροια, τη Νάουσα και τα Γρεβενά.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")