Η Κίνα στοχεύει να εγκαταστήσει πάνω από 30 GW νέας χωρητικότητας αποθήκευσης ενέργειας έως το 2025, δήλωσε ο κρατικός φορέας αρμόδιος για τον σχεδιασμό της χώρας την Παρασκευή, ως μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της κατανάλωσης ΑΠΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικού δικτύου. Το νέο δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας αφορά σε διαδικασίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ηλεκτροχημικά, πεπιεσμένο αέρα, και συστήματα πυκνωτών και σφονδύλων, αλλά δεν όχι από υδροηλεκτρικά. Η Κίνα είχε συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας περίπου 35 GW το 2020, εκ των οποίων μόνο 3,3 GW ήταν νέα αποθήκευση ενέργειας, σύμφωνα με την China Energy Storage Alliance

«Η αποθήκευση ενέργειας με αντλία υδροηλεκτρικής ενέργειας και η νέα αποθήκευση ενέργειας είναι σημαντικές τεχνολογίες και βασικός εξοπλισμός για την υποστήριξη νέων συστημάτων ενέργειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κρατικός οικονομικός σχεδιαστής της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC). 

«Είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας». 

Η Κίνα, η μεγαλύτερη παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και εκπομπών άνθρακα στον κόσμο, δήλωσε ότι στοχεύει η ανανεώσιμη ενέργεια να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2025, από 42% σήμερα. Αυτό θα αποτελούσε πρόκληση για τη διατήρηση της σταθερής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικού δικτύου, καθώς οι ΑΠΕ εμφανίζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

Τουλάχιστον 10 περιοχές στην Κίνα έχουν διατάξει όσους αναπτύσσουν ΑΠΕ να εγκαταστήσουν μονάδες αποθήκευσης ενέργειας ως υποστηρικτικές εγκαταστάσεις των ηλιακών και αιολικών εγκαταστάσεων. Η NDRC δήλωσε ότι θα μελετήσει και θα εκπονήσει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη νέου δυναμικού αποθήκευσης ενέργειας για το 2021-2025 και μετά, ενώ οι τοπικές ενεργειακές αρχές θα πρέπει να σχεδιάσουν σχέδια για την κλίμακα και τη διάταξη των νέων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στις περιοχές τους. 

Η NDRC ανακοίνωσε επίσης ότι θα διερευνήσει τη δυνατότητα μετατροπής των υφιστάμενων τοποθεσιών μονάδων θερμικής ενέργειας που δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.