Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Τελευταία ημέρα σήμερα 23 Ιουλίου, για την την υποβολή των δικαιολογητικών αγορών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, από δικαιούχους που δεν κατάφεραν να τα αναρτήσουν στην προηγούμενη προθεσμία. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν στην πλατφόρμα τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης,

που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. Για το φυσικό αέριο καταχωρούνται τα  δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 28  Φεβρουαρίου 2021 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλίου 2021.

Η πληρωμή των ποσών επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους θα γίνει ως την 31 Αυγούστου 2021 στον ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει στο myTAXISnet.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ποσού πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της ενότητας «Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ» στο myTAXISnet.

Επίδομα θέρμανσης δικαιούται κάθε νοικοκυριό που πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το επίδομα υπολογίζεται με βάση μαθηματικό τύπο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 650 ευρώ.