Αριάδνη Interconnection: Ολοκληρώθηκαν οι Έρευνες Βυθού για την Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (Video)

Αριάδνη Interconnection: Ολοκληρώθηκαν οι Έρευνες Βυθού για την Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (Video)
energia.gr
Τρι, 20 Ιουλίου 2021 - 11:24

Έναν περίπου χρόνο μετά την υπογραφή των συμβάσεων ολοκληρώθηκαν οι έρευνες βυθού για την εμβληματική ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, που αποσκοπούν στην επιλογή της τεχνικά και περιβαλλοντικά βέλτιστης διαδρομής του καλωδίου και την αποφυγή εμποδίων που εντοπίζονται στο βυθό όπως ναυάγια, νάρκες από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πλαγιές με έντονη κλίση κ.α. Οι έρευνες σύμφωνα με

την Αριάδνη Interconnection, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί τη διασύνδεση, πραγματοποιήθηκαν από τους αναδόχους των καλωδιακών τμημάτων ­την ιταλική Prysmian και τη νορβηγική Nexans με τη χρήση υποβρύχιων συσκευών υψηλής τεχνολογίας που αποτυπώνουν το βυθό στη διαδρομή που προβλέπεται να ποντισθεί το καλώδιο. Η χαρτογράφηση του βυθού είναι μια ιδιαιτέρως απαιτητική διαδικασία –ιδίως στο Αιγαίο όπου το βάθος της όδευσης αγγίζει έως και τα 1.200 – 1.300. Το γεγονός αυτό τοποθετεί τη «μεγάλη διασύνδεση» της Κρήτης στην κορυφαία τριάδα των διασυνδέσεων με το μεγαλύτερο βάθος πόντισης παγκοσμίως.

Με τη βοήθεια υπερσύγχρονων τεχνολογιών εντοπίζεται η βέλτιστη –από τεχνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς- όδευση για τα υποβρύχια καλώδια μήκους μέτρων, συλλέγοντας πληροφορίες για τη μορφολογία του θαλάσσιου πυθμένα.Το βάθος της όδευσης φθάνει έως τα 1.300 μέτρα, γεγονός που τοποθετεί τη «μεγάλη διασύνδεση» της Κρήτης στην κορυφαία τριάδα των διασυνδέσεων με το μεγαλύτερο βάθος πόντισης παγκοσμίως.

Το υποβρύχιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος έχει μήκος 335 χιλιόμετρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023. Από το 2024 οπότε θα βρίσκονται σε εμπορική λειτουργία και οι δύο διασυνδέσεις (Χανιά - Πελοπόννησος που έχει ολοκληρωθεί και Ηράκλειο - Αττική) το οικονομικό όφελος για τους κατοίκους και όλους τους πολίτες της χώρας από τη διακοπή λειτουργίας των τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη που λειτουργούν με πετρέλαιο εκτιμάται σε 550 εκατ. ευρώ ετησίως ενώ παράλληλα θα μηδενιστούν οι ρύποι CO2 για την παραγωγή ενέργειας στο νησί.