Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε σημαντική αύξηση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 12 Ιουλίου και 18 Ιουλίου 

ανήλθε στα €102,78/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,5% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €140,21/MWh και στα €74,99/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (15/7), φτάνοντας τα €116,10/MWh.   

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι υψηλές θερμοκρασίες επέστρεψαν, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ υποχώρησε πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. 

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε πάνω από τις 1,2 TWh (1.287 GWh), ενώ το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 374 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.303 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (17 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 42 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 23%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 291 GWh, σημειώνοντας πτώση 15% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 8% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 100 GWh (+22% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 611 GWh, καλύπτοντας το 47% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 81 GWh, κάλυψε το 6% της ζήτησης ηλεκτρισμού.