Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) διεξάγει market test που θα επιτρέψει σε εταιρείες που θέλουν να μεταφέρουν φυσικό αέριο (shippers) να εκφράσουν ενδιαφέρον και, σε μεταγενέστερο στάδιο, να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε νέα, μακροπρόθεσμη μεταφορική δυναμικότητα του ΤΑΡ, ενεργοποιώντας έτσι το ενδεχόμενο μελλοντικής επέκτασης της δυναμικότητας του αγωγού.

Η διαδικασία του market test θα εξελιχθεί σε δύο κύριες φάσεις: τη μη-δεσμευτική που ξεκίνησε χθες 12 Ιουλίου 2021, ακολουθούμενη από τη δεσμευτική φάση που αναμένεται ότι θα ξεκινήσει το νωρίτερο το καλοκαίρι του 2022.

Ο Luca Schieppati, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΡ, δήλωσε: «Περίπου έξι μήνες από την έναρξη της ροής φυσικού αερίου μέσω του TAP, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη. Ενώ η τρέχουσα μεταφορική δυναμικότητα του αγωγού είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, ο TAP μπορεί να επεκταθεί σταδιακά, έως και να διπλασιάσει την αρχική του δυναμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρόσθετοι πόροι φυσικού αερίου μπορούν να εισαχθούν στις Ευρωπαϊκές αγορές, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μείγμα, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Η Marija Savova, Εμπορική Διευθύντρια του ΤΑΡ, πρόσθεσε: Το market test του 2021 παρέχει την ευκαιρία στους shippers να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους στη μελλοντική δυναμικότητα ως μέρος της επέκτασης του TAP. Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν νέα σημεία εξόδου κατά μήκος της διαδρομής του TAP. Ανυπομονούμε να λάβουμε μη δεσμευτικό ενδιαφέρον μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Μέχρι τότε, ο TAP θα έχει δημοσιεύσει το αποτέλεσμα της δεσμευτικής φάσης του market test του 2019.»

Το market test διεξάγεται με βάση τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζουν οι Οδηγίες του Market Test 2021 του ΤΑΡ (Guidelines for the 2021 Market Test of Trans Adriatic Pipeline), τις οποίες έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σε Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία.

 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη μη-δεσμευτική φάση του market test υποβάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα στο [email protected]. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.