Οι τελευταίες εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις γύρω από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) από τις 19 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου 2021. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ειδικοί τόσο

από την Επιτροπή ΑΠΕ του ΙΕΝΕ όσο και από τον ευρύτερο τομέα των ανανεώσιμων πηγών και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα εισάγουν τις βασικές ενότητες των ΑΠΕ και θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμες μεθόδους σε κάθε ξεχωριστό τομέα των ΑΠΕ, καθώς και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τη μεθοδολογία για τη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές, επιχειρηματίες, νομικούς, στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών, και ανώτερα στελέχη εταιρειών, μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, σε στελέχη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα αλλά και άλλων συναφών κλάδων, σε στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.

Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΙΕΝΕ να συμβάλει στην προώθηση της Ενεργειακής Μετάβασης και την υποστήριξη των ΑΠΕ και της πράσινης οικονομίας γενικότερα. Η παγκόσμια προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και το πέρασμα στις ΑΠΕ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της αναβάθμισης και μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Αποτελούν την αιχμή της προσπάθειας για νέες επενδύσεις στη χώρα μας που θα δημιουργήσουν εθνική υπεραξία και συγκριτικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης αγοράς ενέργειας.

Το τεράστιο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ, η γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά, οι ώριμες και οι δοκιμασμένες τεχνολογίες, το υπάρχον (και υπό εξέλιξη) θεσμικό πλαίσιο δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ασφαλείς επιχειρηματικές επενδύσεις αλλά και νέες ευκαιρίες για περεταίρω ανάπτυξη στις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, η αλλαγή του τρόπου παραγωγής και τα νέα πρότυπα διανομής, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ρόλου των καταναλωτών σε συμπαραγωγούς (prosumers), προσφέροντας νέες δυνατότητες για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Το διαδικτυακό σεμινάριο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα έχει διάρκεια 32 διδακτικές ώρες, αποτελούμενο από εννιά 3-ωρες και δύο 4-ωρες εισηγήσεις.  Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 17η Μαΐου 2021.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους εισηγητές καθώς και να εγγραφείτε στο σεμινάριο, εδώ .