Μικρή πτώση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Μαΐου και 9 Μαΐου ανήλθε στα €59,01/MWh, δηλαδή μειωμένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 3,63% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €91,17/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (6/5), φτάνοντας τα €72,42/MWh.    

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αυξημένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ και οι αυξημένες εισαγωγικές ροές ενέργειας στο ελληνικό σύστημα άσκησαν πτωτικές πιέσεις στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διατηρήθηκε κάτω από τις 0,8 TWh (785 GWh), με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται μόλις 5 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 878 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (93 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 43 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 38%. Η εβδομαδιαία παραγωγή προσέγγισε τις 299 GWh, σημειώνοντας άνοδο 15% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 51 GWh (+1% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 302 GWh, καλύπτοντας το 39% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 51 GWh (χαμηλό 28 εβδομάδων), κάλυψε το 7% της ζήτησης ηλεκτρισμού.