Σημαντική άνοδο κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα 

μεταξύ 12 Απριλίου και 18 Απριλίου ανήλθε στα €69,77/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 14,62% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €100,00/MWh και στα €52,99/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (14/4), φτάνοντας τα €73,56/MWh.   

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, αν και η ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, οι τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ενισχύθηκαν σημαντικά εξαιτίας τόσο της μειωμένης παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ όσο και των μειωμένων κατά 38% καθαρών εισαγωγών, απόρροια των υψηλών τιμών στις ευρωπαϊκές ηλεκτρικές αγορές.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διατηρήθηκε κάτω από τις 0,9 TWh (890 GWh), με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 16 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 985 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (95 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 38 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 30%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 267 GWh (χαμηλό 5 εβδομάδων), σημειώνοντας πτώση 20% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 46 GWh (+28% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 440 GWh, καλύπτοντας το 49% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 87 GWh, κάλυψε το 10% της ζήτησης ηλεκτρισμού.