Όπως ανακοινώνει η Πρυτανεία του ΕΜΠ, έχει δημιουργηθεί κανάλι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) στο YouTube, στο οποίο παρουσιάζονται τα εργαστήρια του ΕΜΠ για την αποτελεσματικότερη διάχυση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και την προβολή του στην διεθνή κοινότητα

Η διεύθυνση του καναλιού είναι:  

https://www.youtube.com/channel/UCjMMHKbZvKn5c5xA6dIpXFw

 και υπάρχει σχετικό link στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, https://www.elke.ntua.gr/.   Τα πρώτα βίντεο έχουν ήδη αναρτηθεί και έχει καταγραφεί σημαντική επισκεψιμότητα.  

 Οι διευθυντές των εργαστηρίων θα καλούνται από το συνεργείο ώστε να προγραμματίζουν συνάντηση για τη βιντεοσκόπηση σε χρόνο που τους εξυπηρετεί.